Algemeen

Dit reglement is opgemaakt door de commissie van de LIMO 2016 op 8 februari 2016. De LIMO-commissie kan te allen tijde afwijken van het reglement. Opmerkingen, vragen en klachten omtrent het reglement kunnen aan de LIMO-commissie worden gericht.

Samenstelling studententeams

Een studententeam moet bestaan uit maximaal vier personen, die allen studeren aan een universiteit of hogeschool in Nederland of België.

Voor studententeams gelden de volgende regels met betrekking tot de samenstelling:

  • Voor een studententeam van vier personen geldt dat tenminste twee teamleden eerstejaars of tweedejaars moeten zijn.
  • Voor een studententeam van drie personen geldt dat tenminste één teamlid eerstejaars of tweedejaars moet zijn.
  • Voor alle teams geldt dat maximaal één teamlid vierdejaars of hoger mag zijn. Ook mogen maximaal twee teamleden derdejaars of hoger zijn.

Teams die uitsluitend bestaan uit studenten van hogescholen worden toegestaan, onafhankelijk van de studieduur. Voor gemengde HBO/universitaire teams mogen studenten van hogescholen één jaar van de studieduur aftrekken. Teams van afwijkende samenstelling kunnen zich inschrijven als “team buiten mededinging”. Deze nemen wel deel, maar kunnen niet winnen, en krijgen geen officiële klassering.

Samenstelling bedrijventeams

Het is mogelijk voor bedrijven en instellingen om mee te doen aan de wedstrijd. Een bedrijventeam bestaat uit maximaal vier personen en doet altijd als een team buiten mededinging mee.

Inschrijfprocedure en selectie deelnemers

Alle teams dienen zich vooraf in te schrijven voor de wedstrijd via de site van de LIMO 2016. Inschrijven gaat goed tot 25 mei. Later inschrijven is mogelijk, maar we kunnen niet garanderen dat je team dan mee kan doen met bijvoorbeeld de wedstrijd of het diner. De LIMO-commissie beslist welke teams mogen deelnemen, maar zal proberen alle teams mee te laten doen. Indien er te veel teams zijn, zullen eerst de teams buiten mededinging afvallen. Mocht dit onvoldoende blijken, zal allereerst het aantal teams beperkt worden tot een vast aantal voor iedere onderwijsinstelling. De eventueel hierna overgebleven plekken worden verloot.

Kosten

Deelname aan de LIMO kost €5 per team voor studententeams. Deelname voor bedrijventeams kost €50,-, tenzij anders is overeengekomen met de LIMO-commissie.

De kosten voor deelname moeten op de dag zelf contant worden betaald.

Reiskostenvergoeding

Deelnemende studenten kunnen aanspraak maken op reiskostenvergoeding voor zover deze niet gedekt worden door hun studenten OV-kaart. Van deelnemers wordt verwacht dat ze gebruik maken van hun vrij reizen of hun korting gebruiken. Als er toch kosten gemaakt worden, kunnen deze tot een maximum van 20,00 EURO per persoon vergoed worden. Dit moet op de dag zelf bij de ontvangstbalie aangegeven worden. Alleen kosten met het openbaar vervoer komen in aanmerking voor deze vergoeding, tenzij vooraf anders overeengekomen met de LIMO-commissie.

Wedstrijd

Alle opgaven zijn in het Nederlands. Tijdens de wedstrijd mag er overleg plaats vinden tussen leden van hetzelfde team, maar niet met mensen daarbuiten. Gebruik van boeken, aantekeningen, telefoons, grafische rekenmachines en computers is niet toegestaan. In geval van (verdenking van) fraude of ander ongeoorloofd gedrag kan een team worden gediskwalificeerd. Antwoorden dienen op aparte blaadjes, per opgave, te worden ingeleverd. Voor elke opgave kan een maximaal aantal punten worden gehaald, maar ook een deel daarvan. Het team met de meeste punten wint.


Hoofdsponsor

Wij willen graag Transtrend van harte bedanken voor hun bijdrage aan dit evenement!