Over de LIMO

De Landelijke Interuniversitaire Mathematische Olympiade is een jaarlijks terugkerende wedstrijd waarin kleine teams van studenten vanuit Nederlandse of Vlaamse universiteiten drie uur lang de tijd krijgen om een aantal wiskundeopgaven op te lossen. Deze opgaven kunnen zeer variëren en bijvoorbeeld de vakgebieden analyse, algebra, meetkunde, kansrekening en logica beslaan. Wiskundig inzicht en abstractievermogen zijn dus vereisten. Het is de bedoeling dat wiskundestudenten uit alle jaren aan de slag kunnen met de opgaven.

De twaalfde editie van de LIMO heeft plaatsgevonden op 10 juni 2016. Deze heeft plaatsgevonden op het Amsterdamse Science Park, waar ook de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Universiteit van Amsterdam is gevestigd. In de ochtend was er een lezing, vervolgens is de wedstrijd gehouden in de middag. Daarna is er gezellig geborreld en is er een prijsuitreiking geweest. De dag was afgesloten met een diner in Amsterdam.

De uitslag, opgaven en uitwerkingen zijn hier te vinden.

Comité van aanbeveling

De LIMO heeft een comité van aanbeveling. Het comité van aanbeveling bestaat uit vooraanstaande mensen die vertrouwen hebben in een goed verloop van de LIMO en hun naam aan deze olympiade willen verbinden. De leden van het comité van aanbeveling hebben verder geen zeggenschap over de olympiade.

Ons comité van aanbeveling bestaat uit de volgende personen:

  • prof. dr. Alexander Rinnooy Kan – wiskundige en topfunctionaris, oud-voorzitter van de Sociaal-Economische Raad;
  • prof. dr. Hendrik Lenstra - winnaar van de Spinozapremie;
  • prof. dr. Eric Opdam - Directeur van het Korteweg-de Vries Instituut voor Wiskunde aan de Universiteit van Amsterdam;
  • dr. ir. Ionica Smeets - wiskundige en wetenschapsjournaliste.

Hoofdsponsor

Wij willen graag Transtrend van harte bedanken voor hun bijdrage aan dit evenement!